Hvordan kontakter I journalister?

Der er ikke noget entydigt svar, men nogle grundlæggende regler.

I skal forberede kontakten, så I er sikre på, at I bruger jeres forsøg bedst muligt. Det handler først og fremmest om at servere det rigtige for journalisterne:

  • Hvad kan jeres virksomhedshistorie give af værdi til mediets læsere/lyttere/seere?

Der ligger en del forarbejde i at kontakte en journalist. I skal finde den rigtige – den journalist som mest sandsynligt vil interessere sig for historien. Journalister skriver nemlig ofte om det, der interesserer dem. De kan se muligheder i historier, de brænder for.

Formen for kontakten er der ikke et endegyldigt svar på. I kan bruge både ringe og skrive mails. Jeg afpasser det altid afhængigt af mediet og min tidligere kontakt til konkrete journalister.

I skal finde ud af, hvad der virker for jer. Eller få gode fif af os professionelle, der kender folk på redaktionerne.

Journalister er forskellige – den ene foretrækker en mail før en opringning og en anden foretrækker det modsatte. Nogle dage har en journalist travlt og kan ikke høre hvad du siger i røret, andre dage drukner vedkommende i mails i indbakken og får dem ikke læst ordentligt. Sådan er vilkårene. Derfor er PR svært.

Og derfor kræver PR opfølgning og vedholdenhed. Selvom I ikke hører noget på jeres første henvendelse, betyder det ikke, at historien ikke bliver til noget. Det kan også bare betyde, at journalisten er et andet sted i sin dagsorden.

I kan aldrig være helt sikre på, hvordan journalisterne tænker. Men jeg lærer jer alle de gængse “regler”. Og I nyder altid godt af mine mediekontakter.

En regel kan I dog godt tage med jer allerede nu – en pressemeddelelse er sjældent nok. Uanset hvor velskrevet den er.

Hvorfor?

Fordi den ikke fokuserer på værdien for det konkrete medies målgruppe men på en generel skrevet historie til pressen som helhed.

Medier vil have eksklusivitet. De vil være først. De vil ikke have det samme som de andre. Så kunsten ligger i at tilbyde dem forskellige vinkler og lave aftaler med dem enkeltvis. Så kan I komme bredere ud.